Final Draft

Final Draft 11.1

Formats the user's script into the industry standard
Người dùng đánh giá
3.9  (7 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
11.1.3 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Final Draft, Inc.
Make sure that your script is on par with the ones that are circulating in Hollywood by having them automatically paginated and formatted. The tool includes more than 100 templates for various types of screenplays, a scene, and character navigator, spellchecking abilities, a dictionary as well as character highlighting.
Final Draft là số một bán ứng được thiết kế đặc biệt để viết kịch bản phim, chương trình truyền hình episodics, và stageplays. Nó kết hợp những quyền lực từ xử lý với người chuyên nghiệp kịch bản định dạng trong một tự kiểm soát được, bình tĩnh nào-sử dụng những gói hàng.
Thông tin được cập nhật vào: